Usługi Dźwigowe Jelenia Góra, Zgorzelec, Lubań i inne Podnośniki koszowe do 55 m Usługi dźwigowe do 200 ton Podesty ruchome

Kontakt PROKOP, usługi dźwigowe, podnośnikowe. Jelenia Góra, Kamienna Góra i okolice.

Dźwigi PROKOP Ewelina Prokop
ul. Podchorążych 18, 58-506 Jelenia Góra
NIP: 611-255-76-85
www.podnosnikiprokop.pl | podnosnikiprokop@onet.pl
tel. 507 033 123
E-mail:*
Imie i Nazwisko:*
Telefon:
* Poprzez kliknięcie przycisku "Wyślij" wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych w celu realizacji zapytania. Więcej informacji.
* pola wymagane

Klauzula informacyjna:
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest DŹWIGI PROKOP EWELINA PROKOP Podchorążych 18 58-500 Jelenia Góra.
2. Kontakt 507033123,501682383 Dane osobowe Pana/i/ będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenie j/w o ochronie danych oraz Kodeksu Pracy – Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 108) w celu realizacji umowy / zlecenia.
3. Odbiorcami Pana/pani danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
4. Dane osobowe Pana/Pani będą przechowywane przez okres: czas realizacji + 5 lat jako okres gwarancyjny i kontrolny.
5. Posiada Pan/i prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
6. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy/zlecenia.
kontakt
Tworzenie stron www:NETFACTORY